هدیه بسیار ناقابل آی الکسا به مناسب شب یلدا!
تاریخ : 1395/9/26

هدیه بسیار ناچیز آی الکسا به مناسب شب یلدا!

بخش کسب درآمد
تمامی واریزی های این ماه با 10% هدیه محاسبه خواهد شد.
به عنوان مثال اگر درآمد شما 20 هزار تومان باشد شما درخواست واریزی ثبت کرده باشید مبلغ 22 هزار تومان به حساب شما واریز خواهد شد و همین مقدار ناچیز در توانمان بود و امیدواریم این هدیه را از ما بپذیرید.

بخش خرید بازدید
وتمامی خرید های بازدید بالای 200 هزار تومان تا شب یلدا دوبرابر محاسبه خواهد شد.
به عنوان مثال اگر شما 200 هزار تومان بازدید خریداری بفرمایید معادل 400 هزار تومان بازدید برای شما شارژ خواهد شد.

شب یلدای بلند و شادی داشته باشید.
آی الکسا