عیدی 50 هزار تومانی آی الکسا برای 50 کاربر !
تاریخ : 1394/12/14

عیدی 50 هزار تومانی آی الکسا برای 50 نفر !

کاربرانی که در اسفند 1394 بیشترین خرید بازدید آنلاین را داشته باشند بدون قرعه کشی جایزه نقدی 50 هزار تومانی دریافت خواهند کرد.

جوایز A:
کاربرانی که بیشترین تعداد بازدید را خریداری کرده باشند.

نفر اول
تعداد 10 جایزه 50 هزار تومانی معادل 500 هزار تومان !

نفر دوم تا پنجم
هر نفر تعداد 2 جایزه 50 هزار تومانی معادل 100 هزار تومان !

نفر ششم تا دهم
هر نفر تعداد 1 عدد جایزه 50 هزار تومانی !جوایز B :

کاربرانی که بیشترین زیرمجموعه را جذب کرده باشند.

نفر اول
تعداد 10 جایزه 50 هزار تومانی معادل 500 هزار تومان !

نفر دوم تا پنجم
هر نفر تعداد 2 جایزه 50 هزار تومانی معادل 100 هزار تومان !

نفر ششم تا دهم
هر نفر تعداد 1 عدد جایزه 50 هزار تومانی !


و 4 جایزه 50 هزار تومان برای 4 کاربر قسمت کسب درآمد به قید قرعه

جوایز در روز 1 فروردین 1395 واریز حساب برندگان خواهد شد
آی الکسا معتبر ترین وبسایت کسب درآمد و افزایش بازدید سایت در ایران