تا ميتوانيد بازديد بخريد - بزودي نرخ بازديد افزايش پيدا خواهد كرد
تاریخ : 1393/5/22

با سلام - بزودي نرخ بازديد افزايش پيدا خواهد كرد - الان هر 20 هزار بازديد به مبلغ 5 هزار تومان فروخته ميشود - بزودي هر 10 هزار بازديد به مبلغ 5 هزار تومان خواهد شد - پس تا ميتوانيد بازديد بخريد - موفق و سربلند و شاد باشيد