واریز تمامی درخواست ها تا پایان خرداد ماه-واریز شد
تاریخ : 1396/3/21

به اطلاع کاربران محترم بخش کسب درآمد آی الکسا میرساند

تمامی درخواست های کاربرانی که فعال هستند تا پایان خرداد ماه واریز خواهند شد.
دلیل تاخیر واریزی ها تعداد بسیار بالای درخواست ها بوده و برای جلوگیری از این مشکل 2 نفر به پرسنل شرکت اضافه شد تا واریزی ها سریعتر انجام شود.

از شکیبایی شما سپاسگذاریم

تمامی درخواست ها واریز شد.1/4/1396