استخدام و دعوت به همکاری در آی الکسا - بازاریاب حضوری و تلفنی
تاریخ : 1395/11/4

به نام حق
دعوت به همکاری با آی الکسا - بازاریاب حضوری و تلفنی

آگهی استخدام و دعوت به همکاری آی الکسا - بهمن 1395

شرکت آی الکسا جهت تکمیل کادر فروش خود دعوت به همکاری می نماید.

آی الکسا پس از بررسی اولیه رزومه‌های ارسال شده، در صورت واجد شرایط بودن، از شما جهت شرکت در مصاحبه استخدام به صورت حضوری و یا به صورت تماس تلفنی، دعوت خواهد نمود.

موفق باشید